Søknad om medlemskap

Her kan du søke medlemskap i Beep & Dig – Haugalandet Metallsøkerklubb.

Søknaden behandles i styret, og godkjennes  eller underkjennes der.  Tilbakemelding fås.
Medlemskapet er gyldig når  innbetaling er registrert på konto, og medlemskapet følger kalenderåret og koster kr. 300,- .
Når søknaden er godkjent mottar du en e-post med betalingsinformasjon, og betaling kan skje via bankkonto eller Vipps.

Som medlem er man underlagt de gjeldende vedtekter i klubben og skal respektere de retningslinjer og regler som gjelder for bruk av metalldetektor.
Man skal være en god ambassadør for klubben og hobbyen generelt.

Overholdes ikke disse punktene kan det medføre tap av medlemskap.

wallpaper-digging-the-past

 

Alle feltene i skjemaet skal være utfylt.