Funnskjema

Ved funn av innleveringspliktige gjenstander eller mynter, så skal funnet sendes til fylkeskommunen i det fylket funnet er gjort. 
Dette gjelder som kjent gjenstander eldre enn reformasjonen i 1537, og mynter eldre enn 1650.
Gjenstander som er innleveringspliktige skal ikke renses og rengjøres.

Funnskjema fylles ut, og sendes sammen med objektet til de respektive fylkeskommuner for registrering.

Funnskjema for bruk i hele Norge.

Rogaland Fylkeskommune 
Att:. Lars Søgaard Sørensen
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

 

Hordaland Fylkeskommune
Att: Jostein Aksdal
Postboks 7900
5020 Bergen