Retningslinjer

Retningslinjer for metallsøking

1. Bruk ikke metallsøker på fredet grunn
(se oversikt her) og sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner. Er du i tvil om et område, ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen i ditt område og spør dem.

2. Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse
til fylkesarkeolog eller ansvarlig museum. Ikke vask, rens, puss eller manipuler en gjenstand på noen måte som du tror kan være innleveringspliktig, legg den i en ziplock pose og lever den inn. Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse til fylkesarkeolog eller ansvarlig museum. Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650.

3. Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander
(dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. Innleveringspliktige mynter kan overlates direkte til Universitetets myntkabinett i Oslo. Samiske kulturminner eldre enn 100 år, og båter mer enn 100 år (skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av disse).

4. Bruk ikke metallsøker uten grunneiers tillatelse. Gjelder også kommunal/statlig grunn!

5. Vær ytterst forsiktigdersom du kommer over militære eksplosiver.
Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv etter mange år i jorda – og følsomheten kan være meget stor! Merk deg stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.

5. Vis forsiktighet ved graving i områder med mye skrap.
Knust glass og skarpe/spisse metallgjenstander kan påføre deg skader. Vurder søksområdet, og bruk hansker når du finner det nødvendig

6. Vær nøye med fylling av hull etter graving.
Det bør ikke vises i et område at du har vært der.

7. Spre ikke søppel i naturen.
Kast oppgravd skrap i nærmeste avfallsdunk…. for neste gang graver du det kanskje opp på ny.

8. Benytt anledningen til å forklare metallsøkerens funksjon for interesserte.
Kanskje får du også interessante lokalhistoriske tips tilbake.

9. Meld deg inn i en metallsøkerklubb.

10. Vis solidaritet med foreningens medlemmer.
Sørg for å videreformidle eventuelle oppdrag som du selv ikke kan ta.

11. Når du er ute med metallsøkeren er du en ambassadør
for alle oss andre med samme hobby. Vær behjelpelig dersom noen trenger din assistanse, vis omtanke og gå varsomt fram.

 

Her  finner du retningslinjer for bruk av metalldetektor i Rogaland, utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune.

Les også ‘Mønsterpraksis for detektorister’, utarbeidet av Kulturhistorisk Museum.

 

 

Takk til Nord Norsk Metallsøkerklubb (nnmsk.no) for lån av retningslinjer.