Medlemskap

Medlemskap i Beep & Dig – Haugalandet Metallsøkerklubb er tilgjengelig for alle metallsøkere som ønsker å bidra til et sosialt hyggelig miljø basert på tillit og seriøsitet.
En forutsetning for medlemskap er at du er kjent med lover og retningslinjer for metallsøking, og at disse følges.
Retningslinjer for bruk av metalldetektor kan du lese her.

En skal ALLTID ha grunneiers tillatelse til metallsøking, enten det er privat eller kommunal/statlig grunneier.

Hendelser som skader klubbens og hobbyens navn og rykte blir slått hardt ned på, og medfører tap av medlemskap.

Forespørsel om medlemskap kan gjøres ved å sende fylle ut søknadsskjema.
Oppgi navn, adresse, gyldig e-post  og en begrunnelse for medlemsskapsønsket i innmeldingen. Gi også en kort presentasjon av deg selv som metallsøker.

Innbetaling av kontingent gjøres til kontonummer 1503.71.45650 (DnB)
eller via Vipps til Beep & Dig HMK.

Prisene for medlemskap er pr. kalenderår.

  • Medlemskap kr. 300,-