Fastlandskarmøy fortsetter å levere

I samme området som støtnøkkel fra vikingtid/tidlig middelalder og antatt ringspenne dukket opp, så har vi gjort flere flotte funn.

Nabobrukene på det som en gang i tiden var samme gård har levert både gull, sølv og spinnehjul i bly. Spinnehjul er forløperen til rokken, og har vært brukt helt siden tidenes morgen for å fremstille garn og tråd.
Spinnehjulene i bly som Anders Eiken fant her dateres nok til yngre jernalder eller middelalder.

Like ved begge spinnehjulene dukket det opp gullringer, og begge gangene var det Kai Abrahamsen som fant disse.
Den første er en såkalt spiralring og kan være så gammel som yngre jernalder.
Nøyaktig datering er foreløpig uviss, men den er innlevert og vi avventer museets vurdering av denne.
Den andre gullringen er av langt nyere dato og ble overrakt grunneier.

Anders fant også en flott hjertesprette i sølv på dette bruket. Også den ble overlevert til grunneier.

Hjertelig takk til de tre gunneiere for tilgang til deres eiendommer.

 
Test og foto: Kai Abrahamsen
April 2017


Spiralring i gull. Funnet av Kai Abrahamsen.


Spinnehjul i bly funnet av Anders Eiken.


Spinnehjul i bly funnet av Anders Eiken.


Gullring med stein funnet av Kai Abrahamsen.


Hjertesprette i sølv funnet av Anders Eiken. Datering rundt 1850.