Romertidsfibel (ca. år. 300) på Fastlandskarmøy

Anders Eiken i Beep & Dig – Haugalandet Metallsøkerklubb gjorde forleden sitt livs funn da han i dagens første hull gravde frem et større fragment av en romertidsfibel i bronse på fastlandskarmøy.

Fibelen er dessverre ikke hel, og jakten på resten av den er i gang. Muligens ligger det flere biter av den i pløyelaget på lokasjonen hvor den ble funnet, og Eiken håper å finne flere biter så snart som mulig. Bevaringsgraden av gjenstanden er dessverre dårlig, og om bare noen få år hadde denne vært fullstendig forvitret om den hadde blitt liggende i jorden. Etter 1700 år ble den reddet ut av pløyelaget, og lever nå videre i trygge omgivelser på Arkeologisk Museum i Stavanger som en del av vår felles kulturarv.

Fylkesarkeolog Lars Søgård Sørensen i Rogaland Fylkeskommune har identifisert fibelen til å være en såkalt Nydamfibel, etter et større funn i en offermyr i Danmark ved Nydam. Fibelen regnes med å være fra ca. år 300 e.kr.
Gratulerer både til finner, og grunneier som nå har fått enda litt mer historie på sin gård.

Kai Abrahamsen
10.12.2016