Våre bidrag til kulturarven

Våre søketurer resulterer av og til i andre funn enn skrot, og moderne gjenstander. 
En sjelden gang dukker det opp førreformatoriske gjenstander som vi etter kulturminneloven er pålagt å innlevere til fylkeskommune og museum.  

Gjenstander eldre enn reformasjonen i 1537 er innleveringspliktig, og for mynter gjelder årstallet 1650 som innleveringsplikt. Slike gjenstander er etter loven statens eiendom.
De funn vi gjør er i pløyelaget, og slike funn medfører ingen fredning eller andre tiltak på jordene. De blir blir kun registrert for forskningens skyld.
For gårdbrukeren får det altså ingen konsekvenser at slike funn gjøres, bortsett fra at de forhåpentligvis lærer litt mer om historien rundt sin egen eiendom.

Fra før har vi i klubben åtte registrerte funn, og nå sendte vi ned sju nye gjenstander som skal til vurdering. Det er ikke sikkert at alle disse blir funnet verdige for registrering i kulturminnedatabasen “Askeladden”, men selv ved tvil eller mistanke, så skal det altså innleveres for vurdering av fylkesarkeologen i fylket funnet er gjort.

Bilder av funnene blir lagt ut på hjemmesiden her når endelig vurdering av gjenstandene er gjort, og funnet er registrert.

For å se mer kulturminner og lære om disse er Kulturminnesøk stedet.

Kai Abrahamsen