Arkeologisk utgravning på Bokn

Vi har vært så heldige at vi har fått bistått Arkeologisk museum i Stavanger med den arkeologiske utgravningen på Laupland,  Bokn i sommer.

I sommerhalvåret 2016 er det full sving med omfattende utgravninger av 7000 kvadratmeter jernalder- og bronsealdergårdsanlegg. Der har vi ved flere anledninger bistått arkeologene med metallsøk, og gått over området etterhvert som de har strippet området for nye jordlag. Vi har ikke anledning til å grave på fredet område, så vi har markert våre funn med oransje pinner for at arkeologene kan undersøke våre markeringer. Oppdraget har blitt utført på frivillig basis.

Så langt er det ikke foretatt noen metallfunn av betydning, men vi har påvist flere anlegg som har inneholdt varmepåvirket stein og ildsteder. Enkelte metallfunn er også gjort, blant annet et jernobjekt som lå i et antatt produksjonsanlegg på området, og en bronsefot av ukjent opprinnelse. Vår oppfatning så langt er at det er langt mer stein i steinalderen, enn jern i jernalderen – så det renner ikke akkurat over av signaler her på feltet. Vi skal gå over pløyelagshaugene når de nå snart skal flyttes, og se om det kan skjule seg noe interessant der.

Området inneholder veldig mye og lang historikk. Hus og bosteder helt fra overgangen steinalder til bronsealder, via jernalder og vikingtid og helt opp til i dag er påvist på feltet, og vitner om at dette har vært et godt sted å bo og oppholde seg gjennom lange tider. Uvanlig massive dyrkningslag på området vitner også om at her har det vært stor aktivitet gjennom lang lang tid.

Utgravningene begynte i april og blir sluttført i løpet av september 2016. Neste år blir det videre undersøkelser på nabojordet hvor der også er registrert bronsealdergårdsanlegg.
Årsaken til utgravningene på Laupland er den ny tunnellen i Rogfastprosjektet, og omfatter også flere steinalderboplasser i området som blir rammet av den nye veitraseen.

Vi takker for tilliten, og ønsker spesielt å rette en stor takk til prosjektleder på Bokn, Kristine Reiersen, for å ha tatt usedvanlig godt i mot oss og lært oss veldig mye i prosessen. Vi ser også frem til neste år og utgravningene som starter da, og håper og tror at vi blir involvert i også den delen av prosjektet.

Kai Abrahamsen

 

 

Du kan lese mer og prosjekt på norark.no og lese blogginnleggene fra arkeologer på prosjekter rundt om i hele landet.
Her
finner du artiklene og innleggene som omhandler prosjektet på Bokn.

aDSC_0196 aDSC_0202 DSC_0230 DSC_0351 DSC_0428 DSC_0430 DSC_0724 DSC_0727 DSC_0730 DSC_1214 DSC_2095