Foredrag med fylkesarkeologen i Rogaland

Søndag 14. februar er det duket for foredrag av FA i Rogaland for oss metallsøkere. Et arrangement som kom i stand som et samarbeid mellom fylkeskommunen og Beep & Dig.
Pga. viktigheten med å få denne informasjonen bredt ut, så ble det bestemt at foredraget skulle være åpent for alle interessenter. Så ta turen du også om du har anledning.

Rogaland fylkeskommune, Seksjon for Kulturarv inviterer til et informasjons- og introduksjonsmøte ved arkeolog Lars Søgaard Sørensen.
Møtet er for alle interesserte og vil bestå av en introduksjon til kulturminneloven samt retningslinjer og fremgangsmåte ved funn av kulturhistoriske gjenstander, spesielt med henblikk for metallsøkere.

Søndag den 14. februar 2016 fra kl. 14.00 – 15.30.
Nordvegen historiesenter, Avaldsnes.