Funnbilder

For å se flere bilder av våre funn, så ligger det endel i funngalleriet. Funngalleriet finner du i menylinjen øverst.
Her vil det bli oppdatert med nye bilder etterhvert som det dukker opp noe spennende fra bakken.

20151106_100828