Endelig metallsøkerklubb på Haugalandet

Endelig har Haugalandet fått sin egen metallsøkerklubb, og metallsøkere kan i organisert form praktisere sin hobby.
Et medlemskap i klubben gir fordeler og samhørighet som ingen andre i disktriktet kan tilby.

Klubben ble stiftet sommeren 2014, og har det første halvåret vært i drift som lukket Facebookgruppe. Fra februar 2016 ble det åpnet for betalt medlemskap i organisert klubb, noe som gir helt nye muligheter både for klubb og medlemmer.

For medlemskap i klubben sendes en e-post til post@beep-and-dig.no og medlemskap koster kr. 300,- pr. kalenderår.

 

10 cm. beep & dig HAUGALANDET METALLSØKERKLUBB LOGO svart