Author
beepanddig

Endelig metallsøkerklubb på Haugalandet

Endelig har Haugalandet fått sin egen metallsøkerklubb, og metallsøkere kan i organisert form praktisere sin hobby. Et medlemskap i klubben gir fordeler og samhørighet som ingen andre i disktriktet kan tilby. Klubben ble stiftet sommeren 2014, og har det første halvåret vært i drift som lukket Facebookgruppe. Fra februar 2016 […]