Month
August 2016

Våre bidrag til kulturarven

Våre søketurer resulterer av og til i andre funn enn skrot, og moderne gjenstander.  En sjelden gang dukker det opp førreformatoriske gjenstander som vi etter kulturminneloven er pålagt å innlevere til fylkeskommune og museum.   Gjenstander eldre enn reformasjonen i 1537 er innleveringspliktig, og for mynter gjelder årstallet 1650 som […]

Arkeologisk utgravning på Bokn

Vi har vært så heldige at vi har fått bistått Arkeologisk museum i Stavanger med den arkeologiske utgravningen på Laupland,  Bokn i sommer. I sommerhalvåret 2016 er det full sving med omfattende utgravninger av 7000 kvadratmeter jernalder- og bronsealdergårdsanlegg. Der har vi ved flere anledninger bistått arkeologene med metallsøk, og […]