Month
April 2016

Klubbtur til Fagerheim

Klubben har fått tillatelse fra Haugesund kommune til søk på kommunens eiendom ved Fagerheim, nord i Haugesund. Lørdag 9. april hadde vi en flott tur dit, og åtte av klubbmedlemmene deltok.  Det ble funnet litt forskjellig mynt, både 1800-talls og nyere gangbar mynt, samt  mange pulltabs og ølkorker.